Tove Ditlevsen

- forfatterskabet og kvindens univers

Tove Ditlevsen var pigen fra Vesterbro, der blev forfatter, hun fjernede sig fra sit miljø, men havde en ægthed i sin litteratur, som fandt genklang hos et stort publikum. Hun var i clinch med de modernistiske forfattere i sin tid, men bevarede sin autonomi. Hun skildrede kærlighedens glæder og sorger og viste livets skrøbelighed.

Der er kommet mange kvindelige forfattere af høj karat efter Tove Ditlevsen, men hendes forfatterskab er stadig vedkommende. I 2015 opførtes teaterforestillingen ”Tove – Tove – Tove” baseret på Toves mere ukendte tekster med teaterkollektivet Sort Samvittighed. I 2016 kommer vi ind i ”Toves værelse” med Paprika Steen i hovedrollen sat op på Folketeateret i København. Titlen refererer til Tove Ditlevsens sidste roman: ”Wilhelms værelse”, og omhandler Toves sidste 10-15 år, hvor hun var gift med Victor Andreassen.

Tove Ditlevsen formåede at slå tonen an med et stort spekter af temaer, der er eviggyldige i litteraturen. I sin prosa og lyrik kommer hun hele vejen rundt i livets cyklus.

Honorar: kr. 4.000,- + transport km/3,44 kr.