Ankers danmarkshistorie

- tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten

I 2016 mister vi en politisk personlighed – forhenværende statsminister Anker Jørgensen. Statsministeren som hele Danmark var på fornavn med. Hans liv stod for en tidsepoke, hvor samfundet ændrede sig markant.

Fagbevægelsen blomstrede og vi fik et samfund, hvor der blev skabt større lighed.

Kvinder og fattigfolk fik stemmeret ved grundloven i 1915 og det blev en vandring mod et demokratisk samfund. Der er langt fra Staunings Danmark til det samfund vi har i dag.

Jeg er vokset op i ”velfærdsdanmark” med kvindekamp, thylejr og hippier. En tidsepoke, hvor der var en stærk fagbevægelse, men hvor der også blev stillet spørgsmålstegn ved det etablerede samfund. Et samfund, hvor der blev udbudt charterrejser: ”Spies rejs og vær glad” og hvor Glistrups Fremskridtsparti kom på banen i stærk opposition til fagbevægelsens tanker om fællesskab. Jordskredsvalget i 1973, hvor Erhard Jacobsen og Glistrups partier ommøblerede det danske folketing. De gamle partier mistede magt og størrelse, på samme måde som vi ser det i dag.

Arbejderbevægelsen havde sin egen kultur med højskoler, uddannelse af tillidsfolk og arbejdersangbog. Dette projekt var jeg en del af på ”godt og ondt” gennem mit virke på Esbjerg Højskole.

Danmark har været kendetegnet ved et stort antal folkelige bevægelser med udgangspunkt i vidt forskellige politiske grundholdninger, men med det til fælles at de rummede ideer om sammenhold og mulighed for at ytre sig i et demokratisk samfund.

Er der mon politiske ledere i dag, der kigger sig tilbage over skulderen for at se om alle er med?  

Honorar: Kr. 4.000,- + transport km/3,44 kr.