Henrik Pontoppidan

- Lykke-Per

Et portræt af forfatteren og forfatterskabet, med fokus på romanen Lykke-Per.
Med sine tekster søgte Pontoppidan frem mod en større forståelse af sin omverden og sig selv. Det sidste arbejde han gav sig i kast med var at skrive sine erindringer: ”Undervejs til mig selv”.

Lykke-Per er romanen om en ung mand, Peter Andreas Sidenius, der drager ud i verden for at realisere sig selv, som den han mener han er, en erobrer.

Hovedpersonen gør i romanen op med sin opvækst i en indremissionsk præstegård. Lykke-Per vælger at læse til ingeniør, og gennem hele livet arbejder han med sit store projekt, et kanalsystem, der skal forbinde Danmark.

Pontoppidan stiller spørgsmål ved den personlige identitets grundvilkår: Magt, kærlighed og religiøsitet. Pers livsbane fører mod lykken – eller rettere rundt om den – hvilken slags lykke eller afklaring ender han op med? Der er mange kvinder på Pers vej, hvor den fantastiske Jakobe er hovedfiguren.

Igennem Lykke-Pers livsforløb tegner Pontoppidan et omfattende billede af Danmark i en brydningstid og romanen er en milepæl i den europæiske romans historie.

Honorar: kr. 4.000,- + transport km/3,44 kr.