Maleren Emil Nolde og marsklandet

Med udgangspunkt i Emil Noldes malerier og akvareller skildres hans univers. Nolde er født i det sælsomme flade marsklandskab med brusende storme og et uhyre himmelhvælv. Nolde lever sit liv i grænseegnen mellem Danmark og Tyskland.

Noldes kunstneriske udtryk er mange. Kendt for sine blomsterbilleder, men også for sine stærkt religiøse billeder. Forskellige rejser, blandt andet til Ny Guinea, afspejles i hans kunst.

Emil Nolde er en af de fremmeste ekspressionister og en kort periode medlem af kunstnergruppen, Die Brücke.

Under Naziregimet i Tyskland får han maleforbud og hans kunst stemples som ”Entartete Kunst”. Nyere forskning omkring Emil Nolde dokumenterer hans forhold til den nazistiske ideologi. Nolde bliver i 1934 medlem af den Nazistisk Fællesorganisation for tysksindede i Danmark, (NSAN). At overse Noldes betydning for kunsten, som en af de fremmeste ekspressionister er at gøre vold på historien. Spørgsmålet er: Kan vi adskille værk og kunstner?     

Honorar: kr. 4.000,- + transport km/3,44 kr.